Zastupstva

Kompanija zastupa inozemne tvrtke proizvođače medicinskih proizvoda te ostalih proizvoda koji se nalaze u primjeni u bolničkom i ljekarničkom segmentu.

Inozemstvo

Kompanija suradjuje i zastupa tvrtke iz Nizozemske, Španjolske, Italije, Njemačke, Danske i Turske.

Kvaliteta

Proizvodi su visoke kvalitete te su na europskom, a i globalnom tržištu postigli značajan uspjeh.

Prodajni program obuhvaća

Proizvode za osobnu zaštitu te zaštitu od X-zračenja

Igle za biopsije i punkcije, jednokratne sisteme za biopsije, žice za markacije, marker na bazi karbona

Koronarni i periferni balon dilatacijski kateteri sa kontroliranim otpuštanjem lijeka Paclitaxel, te shunt balon visokog tlaka za hemodijalizu sa kontroliranim otpuštanjem lijeka Paclitaxel

Stentove koji otpuštaju lijek, balon katetere, setove za uvođenje za femoralni i transradijalni pristup, te žice vodilice za primjenu u interventnoj kardiologiji

Dekontaminacijska ljepljiva podna podloga sa antibakterijskim i antimikrobnim djelovanjem

Bioresorptivni Scaffold sistem sa otpuštanjem lijeka sirolimus, izrađen od polimera Tyrocore-a, vidljiv pod rendgenskim zračenjem, za primjenu u intervencijskoj kardiologiji i radiologiji

Samošireće nitinolske stent sisteme, balon katetere, setove za uvođenje te različite vrste žica vodilica za primjenu u interventnoj radiologiji

Vlažne maramice i vlažne rukavice (trljačice) koje se primjenjuju za zaštitu od infekcija, održavanje higijene te intenzivnu hidrataciju i njegu kože sa antibakterijskim učinkom

Cilj

Proširiti poslovanje
Cilj je proširiti poslovanje na području medicinskih proizvoda, dodataka prehrani te ostalih proizvoda potrebnim bolničkom i ljekarničkom segmentu.