Webinar “Innovative solutions in Interventional Cardiology”

Webinar “Innovative solutions in Interventional Cardiology”
Webinar “Innovative solutions in Interventional Cardiology” organiziran je 11.11.2020. na kojem su bila predstavljena iskustva sa sljedećim novim medicinskim proizvodima firme IBERHOSPITEX S.A., Barcelona, Španjolska:

  • PTCA dilatacijski kateter ihtEvolve sa dualnom funkcijom SC i NC balona
  • DES najnovije heneracije DEStiny sa “open cell” strukturom, promjerom niti od 68µm i abluminalnim otpuštanjem sirolimusa