Međunarodni dan medicinske fizike, 12.11.2021. PMF, Zagreb

Međunarodni dan medicinske fizike, 12.11.2021. PMF, Zagreb
Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku obilježilo je Međunarodni dan medicinske fizike 12.11. simpozijem pod nazivom “Medicinska fizika u Hrvatskoj”.