CroValv 2021

CroValv 2021

5. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva održan je od 02-04. rujna 2021. godine u hotelu Westin u Zagrebu, te je obuhvatio izlaganja vodećih stručnjaka iz područja valvularnih bolesti, kardiologa, kardiokirurga i anesteziologa iz zemlje i inozemstva.

Teme predavanja su bile slijedeće:

 • Novosti u smjernicama za liječenje srčanih zalistaka
 • Morfologija valvula
 • Kvalitativna i kvantitativna analiza mitralne stenoze i insuficijencije
 • Kvalitativna i kvantitativna analiza aortne stenoze i insuficijencije
 • Dijagnostičke zamke mitralne stenoze i insuficijencije
 • Remodeliranje miokarda
 • Ritmološki problemi u bolestima srčanih zalistaka
 • Valvularna i koronarna bolest
 • Perkutano liječenje mitralne insuficijencije
 • TAVI (transfemoralni, transaortalni, transapikalni)
 • Kardiokirurško liječenje valvularnih bolesti
 • Praćenje bolesnika i antikoagulacijska terapija