4. Kongres radiološke tehnologije

4. Kongres radiološke tehnologije
4. Kongres radiološke tehnologije održan je u Poreču, u hotelu Parentium Plava Laguna od 15.-17.10.2021. u organizaciji Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološku tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika sa ciljem razmjene znanstvenih i stručnih spoznaja. Brojne zanimljive teme i stručna predavanja pridonijela su uspjehu ovog kongresa.