3. Kongres radiološke tehnologije, 11.-13.10. Primošten

3. Kongres radiološke tehonologije, 11.-13.10. Primošten

Tijekom kongresa radiološke tehnologije u organizaciji Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost bile su obrađene slijedeće teme:

  • Dijagnostička radiologija
  • Intervencijska radiologija
  • Dentalna radiologija
  • Radioterapija
  • Nuklearna medicina
  • Osiguranje kvalitete u radiološkoj tehnologiji
  • Zaštita od zračenja
  • Medicinsko pravo

Galerija fotografija